About course:

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai kravu satveršanai un piekabināšani, kravu pārvietošanai un nokraušanai, lai darba procesos tiktu nodrošināta celšanas iekŗtas atbilstoša lietošana, stropētāja un citu personu drošība, augsta produktivitāte un mazāk sabojātu kravu.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”, ISO 23853:2018.

Apliecība par izieto apmācību, “Stropētājs / Rigger, Slinger” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng.jpg

Maksa par kursiem: 65,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.