About course:

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai Pašmontējošo celtņu lietošanai un kraušanas darbu izpildei, lai darba procesos nodrošinātu operatora un citu personu drošību, tehnikas ilgmūžību, augstāku produktivitāti un mazāk sabojātu kravu vai preču.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”, Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”, ISO 9926-1

Apliecība par izieto apmācību, “Pašmontējošo celtņu operators / Sellf-erecting crane operator” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng.jpg

Maksa par kursiem: 65,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.