About course:

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai Auto celtņu lietošanai un kraušanas darbu izpildei, lai darba procesos nodrošinātu operatora un gājēju drošību, tehnikas ilgmūžību, augstāku produktivitāti un mazāk sabojātu kravu vai preču

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”, ISO 9926-1.

Apliecība par izieto apmācību, “Auto celtņu operators / Mobile crane operator” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng.jpg

Maksa par kursiem: 65,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.