About course:

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai darbu izpildei veicot fasāžu sastatņu vai pārvietojamo sastatņu torņu montāžu un demontāžu. Ražotāju norādījumi montāžai un demontāžai. Droša darbu veikšana uz sastatnēm.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, LVS EN 12810-1, LVS EN 1004.

Apliecība par izieto apmācību, “Darbs uz sastatnēm / Scaffolding card” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.


Maksa par kursiem: 65,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.