About course:

Apmācība atbildīgā speciālista pienākumu izpildei - sastatņu izvēle, prasības sastatņu montāžai, demontāžai un lietošanai, dokumentācija, droša darbu veikšanas uz sastatnēm, sastatņu tehniskā stāvokļa kontrole, lietotāju instruēšana un apmācība, riska faktori un darba drošības prasības, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”.

Apliecība par izieto apmācību, “Atbildīgais speciālists par sastatnēm” / “Scaffold Supervisors”(latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 85,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.