About course:

Instruktāža par ugunsdzēsības līdzekļiem un ugunsdzēsības aparātiem, iepazīstināšana ar ugunsdzēsības aparātu tipiem, pielietošanas nosacījumiem un drošības prasībām dzēšot ar ugunsdzēsības aparātiem.

Praktiskā dzēšana ar dažāda tipa ugunsdzēsības aparātiem un liesmas noslāpēšana ar ugunsdzēsības pārklāju.