DROŠA KRAVU PĀRVIETOŠANA, celšanas iekārtu uzraudzība. Atbildīgais speciālists.

Norise: ZOOM platformā

Laiks: 13.00 - 17.00

Kursa tēmas - pienākumu un atbildības sadalījums, dokumentācija, celšanas iekārtas izvēle, darbu organizēšana un uzraudzība, kravas, to satveršanas palīgierīces, droša kravu satveršana un pārvietošana, apkalpojošā personāla instruēšana un apmācība.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 341 “Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”.

Apliecība par izieto apmācību, "Kravu droša pārvietošana, celšanas iekārtu uzraudzība. Atbildīgais speciālists" "Lift / Crane Supervisor" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 60,00 eur (bez PVN )

Uzņēmumiem: Piesakot vairākus speciālistus, mēs piemērojam atlaidi, ņemot vērā dalībnieku skaitu.