Darbs augstumā. Aizsardzība pret kritienu.

Norise: Klātienē

Apmācība personām, kurām darbs jāveic augstāk par 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas (pārsegumi, horizontāli jumti utt.), uz pieslienamajām kāpnēm u.tml., vai piecu metru augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas (veidņu ierīkošana, uz kopnēm, sijām, metāla konstrukciju torņiem, uz slīpiem jumtiem un tamlīdzīgās vietās), un piekļuvei darba vietām, aizsardzībai pret nokrišanu no augstuma tiek izmantotas individuālās pret kritiena drošības sistēmas.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”.

Apliecība par izieto apmācību, "Darbs augstumā. Aizsardzība pret kritienu / Work at Height. Fall protection" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 75,00 EUR (ar PVN)

Uzņēmumiem: Piesakot vairākus darbiniekus, piemērojam atlaides, ņemot vērā dalībnieku skaitu. Nodrošinam apmācību grupām uzņēmuma telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv