Seminārs: Darba aizsardzības organizēšana būvobjektā. Objekta komanda un citi būvniecības dalībnieki

Norise: Tiešsaiste (ZOOM platformā)
Laiks: 9.30 - 14.00
Maksa: 60,50 EUR (ar PVN)

Darba aizsardzības organizēšana būvobjektā

Objekta komanda, Darba aizsardzības speciālists, Darba aizsardzības koordinators, Apakšuzņēmēji, Piegādātāji, Apmeklētāji,…… Praktiski par darba aizsardzības organizēšanu ikdienā.

Sertifikāts par dalību seminārā.