Darba aizsardzības kursi, 60 stundas

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu programma”.

Programma ir normatīvajos aktos noteikta pamata apmācība darba aizsardzības jautājumos. Apmācība paredzēta personām, lai varētu pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav noteiktas citas prasības darba aizsardzības speciālista izglītībai. Vairāk informācijas skatiet šeit.

Apmācību ilgums: 60 stundas

Normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" un Nr. 99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju"

Norise: Kātienē / attālināti ZOOM platformā.

Maksa par kursu: 135,00 EUR