Darba vides mērījumi

Lai darba vides risku novērtējums būtu derīgs, uzņēmuma darba vietās ir jānodrošina darba vides parametru mērījumi.

Mēs sniedzam iespēju veikt darba vides parametru noteikšanu darba vietu pārbaudes laikā, izmantojot standartu prasībām atbilstošu kalibrētu mēraparatūru.

Piedāvājam:

  • Darba vides trokšņa mērījumus
  • Vibrācijas mērījumus
  • Putekļu koncentrācijas mērījumus darba vides gaisā
  • Apgaismojuma mērījumus
  • Mikroklimata mērījumus