TĀLMĀCĪBA: Ugunsdrošība 20 stundas

Tālākizglītības programma “UGUNSDROŠĪBA”, 20 stundu apjomā, atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai. Pēc programmas apguves persona saimnieciskās darbības objektā un publiskā objektā, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektā ar sprādzienbīstamu vidi, ir tiesīga:

  • izstrādāt ugunsdrošības instrukciju
  • veikt ugunsdrošības instruktāžu
  • organizēt praktiskās nodarbības
  • veikt ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi

Normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Maksa par kursu: 85,00 EUR