TĀLMĀCĪBA: Darbs slēgtās telpās

Tālmācībā - jebkurā laikā un no jebkuras vietas, kur vien ir pieejams internets. Kursa apguvei pieejami mācību materiāli un zināšanu pārbaudes tests latviešu valodā. Mācīties varat izmantojot datoru, planšeti vai viedtālruni.

Mācību kursā tiek sniegta informācija par bīstamību un riska faktoriem veicot darbus slēgtās telpās. Ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai darbu organizēšanai un izpildei veicot darbus slēgtās telpās, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”, ES direktīva 89/391 EEK.

Apliecība par izieto apmācību “Darbs slēgtās telpās / Working in confined spaces” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng_bf3bd8597d.jpg
Maksa par kursiem: 50,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem piedāvājam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu grupā.

Informācijai, saziņai: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv