Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai

Par kursu:

Pēdējo izmaiņu Ministru Kabineta noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuras ir spēkā no 2020. gada 19. septembra, prasību izpilde objektos un būvobjektos, skaidrojumi un komentāri.

Apliecība par dalību seminārā un materiāli semināra dalībniekiem.

Norise: Tiešsaiste (ZOOM platformā)
Laiks: 9.30 - 14.00
Maksa: 35 eur (ar PVN)

Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai