Par kursu:

Kvalifikācijas celšanas seminārs “Darba vietu aprīkošana uz ceļiem”

Seminārs paredzēts ceļu būves speciālistiem, būvspeciālistiem, darba aizsardzības speciālistiem un citām atbildīgajām personām par darbu organizēšanu uz ceļiem:

  • par pagaidu satiksmes organizācijas risinājumu ietekmi uz ceļu satiksmi, ceļu strādnieku un satiksmes drošību,
  • regulējošiem normatīvajiem aktiem un to saturu,
  • principiem darbu vietas aprīkojuma izvēlei un tās aprīkošanai atbilstoši situācijai, respektējot visu iesaistīto pušu vajadzības.

Norise: Klātiene
Laiks: 9.00 - 14.00
Maksa: EUR 90,00 (bez PVN)

Apliecinājums par dalību seminārā.

Darba devēji var pieteikt apmācību grupām uzņēmumā, iepriekš saskaņojot vēlamos apmācību datumus.