Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai

Būvniecība. Specializētā programma darba aizsardzībā. 40 st.

Par kursu:

Droša kravu pārvietošana un celšanas iekārtu uzraudzība. Atbildīgais speciālists.

01.05.2023 stājās spēkā Ministru kabineta Noteikumi Nr.341 “Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, kuros nodalīti iekārtas valdītāja un darbu veicēja (nomnieka) pienākumi.

Norise: Vebinārs ZOOM platformā

Kursa tēmas - normatīvo aktu prasības, pienākumi un atbildība, dokumentācija, celšanas iekārtas izvēle, darbu organizēšana un uzraudzība, kravas, to satveršanas palīgierīces, droša kravu satveršana un pārvietošana, apkalpojošā personāla instruēšana un apmācība.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 341 “Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”.

Apliecība par izieto apmācību, “Droša kravu pārvietošana un celšanas iekārtu uzraudzība. Atbildīgais speciālists” “Lift / Crane Supervisor” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Laiks: 9.00 - 14.00

Maksa par kursiem: 66,55 eur (ar PVN )

Uzņēmumiem, piesakot vairākus speciālistus, mēs piemērojam atlaidi, ņemot vērā dalībnieku skaitu.

Kvalifikācijas punkti būvprakses sertifikāta uzturēšanai

Būvniecība. Specializētā programma darba aizsardzībā. 40 st.