Par kursu:

Darba aizsardzības organizēšana būvobjektā

Objekta komanda, Darba aizsardzības speciālists, Darba aizsardzības koordinators, Apakšuzņēmēji, Piegādātāji, Apmeklētāji,…… Praktiski par darba aizsardzības organizēšanu ikdienā.

Norise: Tiešsaiste (ZOOM platformā)
Laiks: 9.30 - 14.00
Maksa: 60,50 eur (ar PVN)

Sertifikāts par dalību seminārā.