Par kursu:

Obligāta apmācība Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā visiem nodarbinātajiem, kuri veic ugunsbīstamos darbus - metināšana, darbi ar “fleksi”, darbi ar gāzes degļiem jumtu segumu, hidroizolācijas materiālu uzkausēšanai u.tml.. Personas, kuras izgājušas apmācību, tiek reģistrētas Somijas Nacionālajā glābšanas asociācijā (SPEK).

Apliecība par izieto apmācību, Tulitökortti® (Hot work certificate / Certifikat för heta arbeten), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Specifika: Kursi notiek krievu valodā.

Norise (COVID-19 ierobežojumu laikā):
1. diena - teorētiskā apmācība On-line (tiešsaistē ZOOM platformā), sākums: 8.30
2. diena - praktiskās mācības klātienē Brīvības ielā 106B, Rīgā, individuāls grafiks.

Maksa par kursiem: 121.00 eur (ar PVN )

NB! Vēlamies vērst Jūsu uzmanību tam, ka, ja Jūs, vai uzņēmuma darbinieks neierodaties uz kursu neattaisnotu iemeslu dēļ (slimība u.c.) nauda par kursiem netiek atgriezta.

Nozaudētas apliecības atjaunošana: https://verkkokauppa.spek.fi/hot-work-card-lost-one