Par kursu:

Pirmās palīdzības sniegšana, reaģēšana ārkārtas situācijās

Neatliekamās pirmās palīdzības primārā aprūpe (CPR) apmāca dalībniekus reaģēt uz dzīvībai bīstamām ārkārtas situācijām. Šajā kursā galvenā uzmanība pievērsta primārajai aprūpei, apvienojot zināšanu attīstību, prasmju attīstību un reālistisku scenāriju praksi, lai nodrošinātu dalībniekiem pārliecību par viņu spēju nodrošināt aprūpi ārkārtas situācijās.

Maksa par kursiem: 165,00 eur (bez PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.