Par kursu:

Norise: Klātienē / Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai motorzāģu un krūmgriežu lietošanai un darbu izpildei, lai darba procesos nodrošinātu operatora un citu personu drošību, tehnikas ilgmūžību, augstāku produktivitāti un nepieļautu nelaimes gadījumus darbā.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 310 „Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”, Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”.

Apliecība par izieto apmācību, “Motorzāģa, krūmgrieža operators / Chainsaw, Brush cutter operator” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

/uploads/avpng.jpg

Maksa par kursiem: 65,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem:

  1. Vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.
  2. Piedāvājam veikt apmācības Jūsu telpās. Vairāk informācijas par izbraukumiem: +371 22332415, skola@osh.lv