Darba aprīkojuma, iekārtu operatoru, lietotāju apmācība

Atkārtota apmācība
(Apliecības pagarināšana)

Nodarbināto, kuri apkalpo, lieto darba aprīkojumu (operatoru), apmācība par pareizu un drošu darba aprīkojuma lietošanu un apkalpošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un EK direktīvu prasībām.

Kursi:

Atkārtota apmācība
(Apliecības pagarināšana)