Darba aizsardzība, 60 st.
pamatlīmeņa zināšanu programma”

Bazmaksas !
Pieteikšanās VDI

Par kursu:

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā: būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, 40 stundu apjomā. Programma ir licencēta un akreditēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Akreditācijas lapa: AI 3898.

Programma paredzēta:

  • Darba aizsardzības speciālistiem būvniecības uzņēmumos ar nodarbināto skaitu līdz 10.
  • Būvspeciālistiem - darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei būvdarbu sagatavošanas un / vai būvdarbu izpildes posmā.

Normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”. Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.

Norise: Klātienē

Maksa par kursu: 100,00 EUR

Darba aizsardzība, 60 st.
pamatlīmeņa zināšanu programma”

Bazmaksas !
Pieteikšanās VDI