Būvniecība. Specializētā programma darba aizsardzībā. 40 st.

Par kursu:

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu programma” 60 stundu apjomā ir normatīvajos aktos noteiktā pamata apmācība darba aizsardzībā, lai pildītu darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā. Programma ir licencēta un akreditēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Akreditācijas lapa: AI 3898

Normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”.

Norise: Dalība gan klātienē, gan attālināti ZOOM platformā.

Maksa par kursu: 135,00 EUR

Būvniecība. Specializētā programma darba aizsardzībā. 40 st.