Kravas celtņu, celšanas iekārtu operatoru un stropētāju (Banksman / Slinger and Rigger certificate) apmācība

Atkārtota apmācība
(Apliecības pagarināšana)

Kravas celtņu un celšanas iekārtu (manipulatorceltņi, tilta celtņi, autoceltņi u.tml.) operatoru un apkalpojošā personāla (Stropētājs, Signalizētājs) apmācība atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un ISO standartu prasībām, kas nodrošina, ka apmācība (izsniegtā apliecība) tiek akceptēta arī ES valstīs.

Kursi:

Atkārtota apmācība
(Apliecības pagarināšana)