Par kursu:

Norise: Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai darbu izpildei, ja darbs jāveic vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas (pārsegumi, horizontāli jumti u.t.t.), uz pieslienamajām kāpnēm u.tml., kur aizsardzība pret nokrišanu no augstuma tiek pārsvarā nodrošināta ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem un pretkritiena drošības sistēmas tiek izmantotas papildus drošībai vai atsevišķu darba operāciju veikšanas drošībai.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”.

Apliecība par izieto apmācību, “Darbs augstumā / Work at Height” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.


Maksa par kursiem: 65,00 eur (ar PVN )

Darba devējiem:

  1. Vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.
  2. Piedāvājam veikt apmācības Jūsu telpās. Vairāk informācijas par izbraukumiem: +371 22332415, skola@osh.lv