Par kursu:

Norise (COVID-19 ierobežojumu laikā): On-line (tiešsaistē ZOOM platformā).

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai elektrisko palešu krāvēju/palešu ratiņu lietošanai un darbu izpildei, lai darba procesos nodrošinātu operatora un citu personu drošību, tehnikas ilgmūžību, augstāku produktivitāti un mazāk sabojātu kravu vai preču.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”, Direktīva 89/655/EEK.

Apliecība par izieto apmācību, “Elektrisko palešu krāvēju operators / Electric pallet truck operator” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.


Maksa par kursiem: 30,25 eur (ar PVN )

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.