Par kursu:

Norise: Vebinārs ZOOM platformā

Kursa tēmas - normatīvo aktu prasības, pienākumi un atbildība, dokumentācija, celšanas iekārtas izvēle, darbu organizēšana un uzraudzība, kravas, to satveršanas palīgierīces, droša kravu satveršana un pārvietošana, apkalpojošā personāla instruēšana un apmācība.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 341 “Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi.” Stājās spēkā no 01.05.2023

Apliecība par izieto apmācību, “Atbildīgais speciālists par celtņiem un drošu kravu pārvietošanu” “Crane / Lift Supervisor” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Laiks: 9.00 - 14.00

Maksa par kursiem: 66,55 eur (ar PVN )

Uzņēmumiem, piesakot vairākus speciālistus, mēs piemērojam atlaidi, ņemot vērā dalībnieku skaitu.