BULTSKRŪVJU SAVIENOJUMI slodzi nesošo metāla konstrukciju izbūvē

Seminārs: "BULTSKRŪVJU SAVIENOJUMI slodzi nesošo metāla konstrukciju izbūvē atbilstoši LVS EN 1090, EN 14399, EN 15048, un citiem saistītajiem standartiem, no BŪVUZŅĒMĒJA skatupunkta."

Tēmas:
-ES piemērojamo standartu prasības bultskrūvju savienojumiem slodzi nesošajās metāla konstrukcijās;
-bultskrūvju veidi;
-atbilstoša montāža un biežāk sastopamās neatbilstības.
Diskusija

Norise: Tiešsaistē ZOOM platformā
Laiks: 9.30 - 14.00
Maksa: 60,00 eur (bez PVN)

Par dalību seminārā tiek izsniegts Sertifikāts, kas dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.