Seminārs: Droša un veselīga darba vide uzņēmumā

Vebinārs Zoom platformā

Laiks: 14.00 - 17.00

Maksa: 66,55 EUR (ar PVN)

Droša un veselīga darba vide ir mūsdienīga uzņēmuma absolūta nepieciešamība. Tikai vesels, ar darbu un tā vidi apmierināts darbinieks spēj nest uzņēmumam peļņu un radīt pievienoto vērtību. Vadītāju atbildība un uzdevums ir rūpēties, lai darbinieki spētu paveikt savus pienākumus tam paredzētajā laikā un kvalitātē, tomēr tas nebūs iespējams, ja darba darītāji būs izdeguši, slimi vai neapmierināti ar apstākļiem, kādos viņiem ir jāstrādā.

Seminārā diskutēsim par to:

  • kā atpazīt un identificēt toksisku vidi;
  • kā veidot komunikāciju ar darbiniekiem;
  • kā motivēt darbiniekus darīt vēl vairāk;
  • kā sniegt atgriezenisko saiti un gūt gandarījumu no paveiktā.

Un viss tādēļ, lai uzņēmumā nodrošinātu veselīgu mikroklimatu un darba vidi, kā rezultātā ieguvējs viennozīmīgi būs darba devējs!

Semināra vadītāja ILZE SILA

Maģistra grāds pedagoģijā, MBA – maģistra grāds biznesa vadībā
Vadītājas pieredze kopš 2000. gada
LU, RSU, RTU Rīgas Biznesa skola, RE&RE, RERE Grupa