Semināru cikls

  1. Vadītāja loma un atbildība - 1,5 h gara interaktīva nodarbība. par ikviena vadītājam galvenājām funkcijām, kā tās izpildīt pēc iespējas efektīvāk; ko sagaida uzņēmums un darbinieki no vadītāja, kā tikt gala ar izaicinājumiem.
  2. Ikviena vadītāja funkcijas. Vadītāju tipi un kompetences – 1,5 h gara interaktīva nodarbība par vadītāju tipiem, nepieciešamajām kompetencēm un kā tās attīstīt.
  3. Mērķu definēšana, prioritāšu noteikšana; personisko resursu uzturēšana – 1.5 h gara interaktīva nodarbība: kā noteikt mērķus, laika plānošana; personiskie resursi, cilvēka vajadzības.
  4. Personāla atlase, pamatmotivācijas, atlases izaicinājumi – 1,5 h gara interaktīva nodarbība personāla speciālistiem par atlases jautājumiem; kā atrast un novērtēt pareizo cilvēku. Kā motivēt mūsdienu darbinieku.
  5. Darba uzedvumu došana – 1,5 h gara interaktīva nodarbība par to kā pareizi uzdot uzdevumus un kontrolēt to izpildi atkarībā no darbinieku tipiem; kā veicināt darbinieku attīstību.