Seminārs: Droši darba apstākļi, nosakot darba laiku un darba vidi, darba aizsardzības jautājumi tiesu praksē

Vebinārs Zoom platformā

Laiks: 10.00 - 14.00

Maksa: 66,55 EUR (ar PVN)

Semināra ievaros tiks skatīta arī Eiropas Savienības tiesas un Latvijas Republikas tiesas judikatūra un tiesu prakse jautājumā par darba devēja pienākumu ir veikt pasākumus, kas atbilstoši apstākļiem nepieciešami, lai pielāgotu darba laiku un darba vidi personām ar invaliditāti un grūtniecēm.

Darba likuma 149. panta piektā daļa noteic: “Darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.“ Cik ilgs ir šis periods? Kā aprēķināt atvaļinājuma kompensāciju?

Vebinārā runāsim par šiem un citiem ar darba laiku, atpūtas laika jautājumiem, izmantojot Eiropas Savienības tiesas un Latvijas Republikas tiesas judikatūru un tiesu praksi.

Programma

I daļa "Darba laiks"

  • jēdziens “darba laiks” un “atpūtas laiks” Direktīvas 2003/88 izpratnē,
  • darba laika organizācija,
  • attaisnotā prombūtne,
  • dīkstāve,
  • darba laika uzskaite,
  • pārtraukumi, pienākums saīsināt darba laiku, attālinātais darbs tā organizācija.

II daļa "Atpūtas laiks (atvaļinājums)"

  • darba laika un atpūtas laika nošķiršana,
  • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas organizācija, tā izmantošana, apmaksas vai kompensācijas praktiskie aspekti.

Semināra vadītāja IVETA ZELČA

Zvērināta advokāte, LL. M. (sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju pārrobežu komerctiesībās), Mag. iur., līdzautore grāmatai “Darba likums ar komentāriem” 2010