Seminārs: Aktuālās cilvēkresursu vadības problēmas globālajā vidē

  • Jaunākās tendences HR vidē
  • HR vadība globālajā vidē
  • Darba tirgus situācija Latvijā un pasaulē
  • Pasaules jaunākās tendences
  • Darbiniekam nākotnes prasmes un vajadzības