Paškontroles vadītājs pārtikas uzņēmumā (HACCP)

Mācību kursa “Paškontroles vadītājs pārtikas uzņēmumā” tēmas: Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana uzņēmumā. Laba higiēnas un laba ražošanas prakse. HACCP (Hazardz Analyses and Critical Control Points). Kritiskie kontroles punkti.

Ieguvumi - funkcionālas, ērti lietojamas, uz HACCP principiem balstītas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (paškontroles sistēma) izveide, ieviešana un uzturēšana uzņēmumā.

Paškontroles sistēmas dokumenti, paškontroles sistēmas rokasgrāmata elektroniskā formātā tiek nosūtīta katram dalībniekam.

Normatīvais akts - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu.

Pēc kursa apguves tiek izsniegta Apliecība par zināšanu apguvi pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā.

Maksa par kursiem: 50,00 EUR (ar PVN)