MINIMĀLĀS HIGIĒNAS prasības pārtikas uzņēmumā

Obligāta apmācība nodarbinātajiem, kuriem kādā no pārtikas aprites posmiem ir, vai var būt, saskare ar nefasētiem pārtikas produktiem.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Apliecība par izieto apmācību kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 3 gadiem.

Maksa par kursiem: 9,99 EUR (ar PVN)

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.