Tilta / buka celtņa operators (Somija)

Siltanosturin Käyttäjä (Somija)

Tilta / Buka operatoru apmācība sadarbībā ar Oy Bonum-Safety Ab, Somija, atbilstoši Vna 403/2008 14§ un ISO 9926-1:1990 prasībām.

Apliecība par izieto apmācību, "Siltanosturin käyttäjä / Bridge cranes operator" (somu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Apliecības tiek reģistrētas Somijas mācību uzņēmumā Oy Bonum-Safety Ab datu bāzē.

Maksa par kursiem: 121,00 EUR (ar PVN)

Darba devējiem, vienā grupā apmācot vairākus nodarbinātos, mēs piemērojam atlaides, ņemot vērā apmācāmo darbinieku skaitu.