Darba aizsardzības koordinators. Uzticības persona.

Profesionālās pilnveides programmas „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” teorētskā daļa 40 stundu apjomā.

Pamatlīmeņa programmas teorētiskā daļa paredzēta darbinieku ievēlēto uzticības personu apmācībai, kā arī būvspeciālistiem, lai varētu veikt darba aizsardzības koordinatora pienākumus būvobjektā.

Normatīvais akts: Ministru kabineta noteikumi Nr. 749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos" un Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"

Apmācību ilgums: 40 stundas

Norise: Kātienē (nodarbības divas reizes nedēļā)

Maksa par kursu: 110,00 eur.