Pirmās palīdzības sniegšana un rīcība avārijas situācijās

Pieaugušo neformālās izglītības programma, papildkurss Pirmās palīdzības pamatkursam:

"Nodarbināto teorētiskā un praktiskā apmācība par pirmās palīdzības sniegšanu un rīcību avārijas situācijās atbilstoši darba vietas specifikai un darbā lietojamo ķīmisko vielu un maisījumu īpašībām"*

Norise: klātiene

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" IV. "Pasākumi avārijas situācijās" 39. punkts "Nodarbināto teorētisko un praktisko apmācību par pirmās palīdzības sniegšanu un rīcību avārijas situācijās (piemēram, ugunsgrēks, ķīmisko vielu noplūde) organizē ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā darba vietas specifiku un darbā lietojamo ķīmisko vielu un maisījumu īpašības."

Par kursa apguvi tiek izsniegta apliecība.

**_Programmu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņojis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests._*