Bīstamu, augsta riska darbu veikšana

Latvijas Republikas normatīvie akti un EK direktīvu prasības nosaka pienākumu darba devējiem nodrošināt atbilstošas apmācības darbiniekiem, kuriem uzticēta specifisku, ar paaugstinātu bīstamību saistītu darbu izpilde.

Informācija par kursiem: +371 22332415 e-pasts: skola@osh.lv

Kursi: