Teleskopiskā krāvēja (frontālais /360° rotācijas) operators

Norise: Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Kursu sākums: 9.30

Kursa saturs: Ražotāja prasības drošai lietošanai, lietotāja rokasgrāmata. Teleskopiskā krāvēja stabilitāte, stabilitāti ietekmējošie faktori. Celtspējas tabulas. Kravas satveršana palīgierīces. Kravas (smaguma centrs, svars). Risku identificēšana, novērtēšana un novēršana. Drošība darbā. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. Ikdienas pienākumi. Rīcība ārkārtas situācijās.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”, Direktīva 89/655/EEK,

Apliecība par izieto apmācību, "Teleskopiskā krāvēja operators / Telehandler, Roto telehandler 360° operator" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 75,00 EUR (ar PVN)
Maksa par kursiem ar reģistrāciju ID06: 121,00 EUR (Truckutbildning kategori C)

Uzņēmumiem: Piesakot vairākus darbiniekus, piemērojam atlaides, ņemot vērā dalībnieku skaitu.
Nodrošinam apmācību grupām uzņēmuma telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv