Atbildīgais speciālists par CELTŅU tehnisko stāvokli un KRAVU drošu pārvietošanu

Norise: Vebinārs ZOOM platformā

Laiks: 9.00 - 14.00

Kursa tēmas - normatīvo aktu prasības, pienākumi un atbildība, dokumentācija, celšanas iekārtas izvēle, darbu organizēšana un uzraudzība, kravas, to satveršanas palīgierīces, droša kravu satveršana un pārvietošana, apkalpojošā personāla instruēšana un apmācība.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr. 341 "Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi." Stājās spēkā 01.05.2023.

Apliecība par izieto apmācību, "Atbildīgais speciālists par celtņiem un drošu kravu pārvietošanu" "Crane / Lift Supervisor" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 85,00 EUR (ar PVN)

Uzņēmumiem, piesakot vairākus speciālistus, mēs piemērojam atlaidi, ņemot vērā dalībnieku skaitu.