Ugunsdrošība un aizsardzība (160 st.)

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem”,160 stundu apjomā, ir jāapgūst personai, kurai uzticēta ugunsdrošības pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības objektā un publiskā objektā, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektā. Programma ir licencēta un akreditēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Akreditācijas lapa: AI 3898. Pēc programmas apguves persona ir tiesīga:

  • izstrādāt ugunsdrošības instrukciju
  • veikt ugunsdrošības instruktāžu
  • organizēt praktiskās nodarbības
  • veikt ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Maksa par kursu: 195,00 EUR