Evakuācijas mācības

Praktiskās mācības - evakuēšanās no objekta (ražotnes, biroja, skolas, bērnudārza u.c.) atskanot trauksmes signālam par ugunsgrēku objektā, vai citu ārkārtas situāciju. Ar piedūmojumu vai bez tā.

Objektā nodarbināto instruktāža par rīcības kārtību un pienākumiem (specifiskie pienākumi; nodarbināto, apmeklētāju, audzēkņu evakuācija; pulcēšanas u.c.) saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.

Mācību novērošana un konstatēto neatbilstību analīze, izskaidrošana.