Seminārs: LOTO (Bloķēšana - Marķēšana)

Norise: Tiešsaiste (ZOOM platformā)

Maksa: 15,00 EUR (bez PVN)

Bloķēšana - Marķēšana (LOTO - Lockout-Tagout)
Semināra mērķis ir sniegt informāciju par darba drošības uzlabošanu apkalpojot darba aprīkojumu, ieviešot Bloķēšanas - Marķēšanas procedūru uzņēmumā.

Semināra tēmas

  • Tiesiskais pamatojums
  • LOTO procedūru pielietošana
  • Procedūras pamatprincipi, izstrāde un ieviešana
  • Darbinieku pienākumi un atbildība
  • LOTO tehniskais nodrošinājums

Sertifikāts par dalību seminārā.