Seminārs "Mūsdienu cilvēkresursu attīstības iespējas. Mentorings, koučings."

 • Coaching/mentoring nozīme vadītāju un darbinieku izaugsmē un attīstībā
 • Situatīvā vadība
 • Apmācības - profesionālās; soft skills; emocionālā inteliģience; "new skills"; upskilling, profesijas maiņa
 • Izaugsmes veidi
 • Darba procesa uzraudzība
 • Efektīva un kvalitatīva darba rezultāta nodrošināšana
 • Vadītāja kompetences
 • Workplace flexibility
 • Remote work practices
 • Hybrid work
 • Reporting