Pacēlāju operators (MEWP / Cherry picker / Sky lift)

Norise: Klātiene / Zoom

Tēmas: Normatīvo aktu prasības. Pacēlāju klasifikācija. Pacēlāju uzbūve un stabilitāte, stabilitāti ietekmējošie faktori. Prasības pacēlāja ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un tehniskajai apkalpošanai. Riska faktori un darba drošības, elektrodrošības prasības. Prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.137 “Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība”, ISO 18878:2013.

Apliecība par izieto apmācību, “Pacēlāju operators / MEWP’s operator” (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5. gadiem.

Maksa par kursiem: 75,00 EUR (ar PVN)
Maksa par kursiem ar reģistrāciju ID06: 121,00 EUR

Uzņēmumiem: Piesakot apmācībām vairākus darbiniekus, vai apmācot grupas tieši uzņēmumā (izbraukuma apmācība), piemērojam atlaides, ņemot vērā dalībnieku skaitu.

NB! - sestdienās, pēc pieprasījuma, kurss angļu valodā ZOOM platformā.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv

Sadarbībā ar