Liftu operators (kravas / pasažieru)

Norise: Tiešsaistē (ZOOM platformā)

Mācību kursā ir ietvertas visas svarīgākās prasības pareizai un drošai pasažieru un kravas liftu ekspluatācijai - normatīvo aktu prasības ekspluatācijas uzsākšanai, lietošanai un tehniskajai apkalpošanai, liftu uzbūve, riska faktori un darba drošības prasības, prasības rīcībai avāriju un ārkārtas situāciju gadījumos.

Normatīvais akts - Ministru kabineta noteikumi Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”.

Apliecība par izieto apmācību, "Liftu operators / Elevator operator" (latviešu un angļu valodā), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Maksa par kursiem: 70,00 eur (ar PVN )

Uzņēmumiem: Piesakot apmācībām vairākus darbiniekus, piemērojam atlaides, ņemot vērā dalībnieku skaitu.
Nodrošinām apmācību grupām uzņēmuma telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv