MINIMĀLĀS HIGIĒNAS prasības pārtikas uzņēmumā

Obligāta apmācība nodarbinātajiem, kuriem kādā no pārtikas aprites posmiem ir, vai var būt, saskare ar nefasētiem pārtikas produktiem.

Normatīvais akts - MK noteikumi Nr.545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Apliecība par izieto apmācību kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 3 gadiem.

Maksa par kursiem: 9,99 EUR (ar PVN)

Uzņēmumiem: Piesakot apmācībām vairākus darbiniekus, piemērojam atlaides, ņemot vērā dalībnieku skaitu.
Nodrošinām apmācību grupām uzņēmuma telpās.

Vairāk informācijas: +371 22332415 vai rakstiet: skola@osh.lv