Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācība

Pārtikas apritē strādājošo uzņēmumu nodarbināto apmācība, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, prasībām.

Kursi: