Mobilo sastatņu kodi

Mobilās sastatnes EN 1004

Standartā EN 1004 ir noteiktas prasības mobilo sastatņu marķēšanai, kas lietotājiem ļauj pareizāk izvēlēties sastatnes, un pārliecināties, vai sastatnes atbilst lietotāja vajadzībām, un ir piemērotas veicamajam darbam.

Sastatnēm ir apzīmējuma kods, kurā ir ietverta svarīgākā informācija par mobilajām sastatnēm, sastatņu raksturlielumi. Apzīmējuma kodu varat atrast lietošanas instrukcijā un atbilstību apliecinošajos dokumentos, kā arī tas var tikt iestrādāts sastatņu elementos.

Attēlā redzamajā atbilstību apliecinošā dokumenta izvilkumā ir norādīti sastatņu BOSS Aluminum Tower System, kurus nomai piedāvā “Ātrais torņu serviss”, sastatņu apzīmējuma kodi.

Sastatņu kods

**

Atbilstoši standartam EN 1004, mums sniedz šādu informāciju par sastatnēm:

Piekļuves veidu piemēri

A - kāpņu piekļuves sastatnes / tornis
B - slīpas platu pakāpienu kāpnes
C - slīpas spraišļu kāpnes
D - vertikālas spraišļu kāpnes (arī rāmis)