Ugunsbīstamie darbi (Hot Work karte) - SOMIJA

Obligāta apmācība Somijā, Norvēģijā un Dānijā visiem nodarbinātajiem, kuri veic ugunsbīstamos darbus - metināšana, darbi ar “fleksi”, darbi ar gāzes degļiem jumtu segumu, hidroizolācijas materiālu uzkausēšanai u.tml.. Personas, kuras izgājušas apmācību, tiek reģistrētas Somijas Nacionālajā glābšanas asociācijā (SPEK).

Apliecība par izieto apmācību, Tulitökortti® (Hot work certificate / Certifikat för heta arbeten), kursa beidzējiem tiek izsniegta uz 5 gadiem.

Specifika: Kursi notiek krievu valodā.

Maksa par kursiem: (rēķins tiks nosūtīts uz Jūsu e-pastu)
128,00 EUR (ar PVN)

Norise:
Kurss notiek klātienē, vienas dienas laikā. No pulksten 8.30 līdz pulksten. 16.00 Teorija. No 16.00 - prakse.

NB! Vēlamies vērst Jūsu uzmanību tam, ka, ja Jūs, vai uzņēmuma darbinieks neierodaties uz kursu neattaisnotu iemeslu dēļ, nauda par kursiem netiek atgriezta.

Nozaudētas apliecības atjaunošana:
https://webshop.spek.fi/product/163/hot-work-card-lost-one